Systemy CRM oparte o systemie Drupal

• Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu CMS Drupal w przedsiębiorstwie
• Projektowanie serwisów internetowych
• Projektowanie Intra oraz extranetów opartych o platformę Drupal
• Optymalizacja serwerów internetowych opartych o platformę Drupal (7 oraz 8)
• Audyt systemów zbudowanych na platformie Drupal (również audyt bezpieczeństwa)
• Aktualizacja systemu drupal